دسته: مقالات

تزریق ژل به پیشانی

تزریق ژل به پیشانی روند پیر شدن پوست مخصوصاً پوست صورت یک امر طبیعی است و کسی نمیتواند به طور کامل و طبیعی از پیر شدن پوست جلوگیری کند. روزانه هزاران سلول مرده روی سطح پوست جمع می شوند و مردن این سلول ها به معنی روند پیر شدن است اما راهکارهایی وجود دارد که […]

ادامه مطلب